25 ارديبهشت 1397
استمرار حرکت های بين المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
روز سه شنبه مورخ 25/2/97 دکتر فلاحتی، رئیس اداره همکاری های علمی بين المللی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (رایسست) با معاون امور بین الملل بنیاد سعدی، اقای دکتر پاليزدار، در تهران در محل اين بنياد ديدار کردند.
در اين ديدار که با هدف آشنایی بنياد سعدی با دو مجموعه رايسست و ISC به عنوان مقدمه ای برای برقراری تعاملات و همکاری های مختلف علمی پژوهشی و فناوری به انجام رسيد، علاوه بر معاون امور بين الملل، کارشناسان فناوری اطلاعات و کارشناسان گسترش زبان فارسی مربوط به نقاط جغرافيایی مختلف جهان حضور داشتند.
در آغاز جلسه رئیس اداره همکاری های علمی بين المللی رایسست و ISC به معرفی تاريخچه تاسيس، خدمات، پايگاه های اطلاعاتی و پتانسيل های اين دو سازمان پرداختند. سپس دکتر پالیزدار با معرفی بنياد سعدی، گسترش زبان و ادب فارسی در سراسر جهان را از مهمترين اهداف مجموعه خود قلمداد کرد. ايشان با اشاره به اينکه در سطح جهان 340 دانشگاه به آموزش زبان فارسی می پردازند، اعلام داشت: ما از طريق رايزنان علمی و فرهنگی و نيز دفاتر نمايندگی و اتاق زبان فارسی که در کشورهای مختلف داير است تلاش گسترده ای را برای حمایت از دانشجويان به کرسی های زبان و ادب فارسی در سراسز جهان و نيز راه اندازی کرسی های زبان فارسی در دانشگاه های مختلف جهان به عمل آورده ايم و برای گسترش اين زبان راهبردهای متعددی را مصوب کرده و در دست اجرا داريم.
در ادامه دکتر فلاحتی با اشاره به يکی از اهداف رايسست که تاسيس شاخه اطلاع رسانی در کشورهای مختلف است گفت: با توجه به وجود پايگاه های اطلاعاتی غنی فارسی در مرکز منطقه ای شامل پايگاه مقالات تمام متن فارسی ( با حدود يک میلیون مقاله تمام متن)، مقالات الکترونيکی فارسی و مقالات کنفرانس های فارسی و ... مرکز به عنوان يکی از اهداف راهبردی خود در سال 1397 برنامه تاسيس شاخه رايسست را در دانشگاه های دارای کرسی زبان و ادب فارسی در سراسر جهان در اولويت فعاليت های خود قرار داده است.
ايشان ادامه دادند: بررسی فعاليتهای بنياد سعدی نشان می دهد که اين بنياد به عنوان يکی از مراکز بسيار تاثيرگذار در گسترش زبان فارسی در سطح دنيا عمل کرده و از اين رو رایسست آمادگی دارد در تعامل با بنياد سعدی در اين حوزه به فعاليت بپردازد. در حقيقت با فعاليت اين بنياد، کرسی های زبان و ادب فارسی افتتاح می گردد و طبق اطلاعات واصله يکی از مشکلات کرسی ها در دسترس نبودن اطلاعات علمی فارسی است. بدين ترتيب مرکز منطقه ای می تواند حلقه نهایی اين فعاليت را از طريق راه اندازی کتابخانه جامع مجازی تکميل کرده و زمينه دسترسی آنی محققان و اساتيد و دانشجويان زبان فارسی را در دانشگاه های مختلف جهان به منابع اطلاعاتی شامل مقالات مجلات و کنفرانس ها و .... محقق کند. همچنين تاسيس شاخه به صورت IP based و در کمترين زمان ممکن محقق خواهد شد و هيچ نوع بار مالی را برای دانشگاه مقصد نخواهد داشت. ضمناً اين اطلاعات برای يک دوره 5 ساله دراختيار کرسی ها قرار خواهد گرفت که با تفاهم دو طرفه قابل تمديد خواهد بود. ايشان در ادامه ضمن ابراز رضايت از تعامل شکل گرفته خواستار استمرار و گسترش اين تعامل شده که مورد استقبال بنياد سعدی نيز قرار گرفت. شايان ذکر است در مدت زمان کوتاه آغاز تعامل با بنياد سعدی تاکنون، دو درخواست برای تاسيس شاخه ) يکی در کشورهمسايه افغانستان و ديگری در بلگراد صربستان( واصل گرديده است که رايسست و بنياد سعدی با همکاری مشترک در حال فراهم آوردن زمينه های لازم برای ايجاد کتابخانه مجازی رايسست در آنها هستند. در پايان جلسه همچنين مقرر شد دو مجموعه زمينه های مختلفی را برای همکاری فراهم آورند که از جمله آنها می توان به همکاری در انتشار کتب و نيز برقراری کارگا ه های آموزشی و برنامه بازديدها در شيراز برای هيات های خارجی بازديد کننده از بنياد اشاره نمود.