17 تير 1397
استاندار فارس و هیات همراه از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام بازديد کردند

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی در تاریخ 17/4/۹۷ آقای مهندس تبادار استاندار فارس و هیات همراه از مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری(رایسست) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بازدید به عمل آوردند.
این نشست با حضور روسای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی شیراز، بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری ، اعضای شورای علمی رایسست و ISC، و هیات رئیسه رایسست و ISC در محل سالن نور اين سازمان برگزار شد.
در ابتدای این نشست، کلیپ معرفی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام پخش شد و سپس دکتر دهقانی، ریاست مجموعه ضمن خوش آمدگویی به مهمانان به بیان مختصری از تاریخچه تاسیس این دو مجموعه پرداخته و پایگاههای اطلاعاتی، گروههای پژوهشی، انتشارات، فعالیتها و تعاملات ملی و بین المللی و پتانسیل های کلی این مجموعه را معرفی کردند. دکتر دهقانی همچنین در خصوص نقش حمايتی مرکز منطقه ای و پايگاه استنادی و برنامه های متنوع اين دو مجموعه برای گسترش علم و فناوری در سطح کشور و منطقه بیاناتی را ارائه نمودند و برای نمونه ايشان به برنامه رایسست برای چاپ و انتشار نشریات رتبه دار کشور، کمک به انتشار کتاب از طریق دایره ی انتشارات مجموعه، اتصال دانشگاه های دارای کرسی زبان و ادب فارسی در سراسر جهان به رایسست و حمایت از همایش ها و ... اشاره کردند.
ایشان در ادامه با تشریح ماموریتهای ISC در سطح ملی و بین المللی و پایگاههای اطلاعاتی و خدمات این پایگاه به کشورهای اسلامی به نقش محوری این سازمان در حوزه رتبه بندی و نیز رصد علم و اعتبارگذاری نشریات و نویسندگان به عنوان مهمترین وظایف این سازمان پرداختند.
در ادامه اين جلسه حاضران، ضمن بیان دیدگاه های خود، بر نقش کلیدی عملکرد این دو سازمان به عنوان مقدمه ای بر تحولات علمی در منطقه و جهان اسلام تاکید نموده و عملکرد دو سازمان را در رشد دیپلماسی علمی و تعاملات بین المللی کشور حائز اهمیت بسیار دانستند.
سپس آقای مهندس تبادار از عملکرد شاخص رایسست و پایگاه استنادی در جهت ثبت و ضبط دستاوردهای علمی ملی و بین المللی و همچنین تقویت بنیان علمی کشور ابراز خرسندی نمودند. ایشان نقش این دو سازمان را در کارآفرینی و رونق اقتصادی و جذب سرمایه کلیدی دانسته و خواستار تداوم فعالیتها به منظور جهت دهی تحقیقات علمی استان به سوی ارتباط هرچه قوی تر دانش ، صنعت و سرمایه شدند .

پس از سخنرانی استاندارمحترم، دبيرخانه فرهنگستان علوم جهان (TWAS) در محل رایسست افتتاح گردید. لازم به ذکر است این دبیرخانه پيرو بازديد دکتررومین مورنزی (Dr. Rumain Murenzi) در بهمن 1396 از مرکز منطقه ای و با هماهنگی مرکز مطالعات همکاریهای علمی بین المللی وزارت علوم در اين محل تاسیس شده است. آکادمی علوم جهان معرّف یکی از برترین جایگاه های علم در کشورهای در حال توسعه است و هدف اصلی این سازمان، ترویج و رشد قابلیت های علمی و تعالی برای توسعه پایدار در کشورهای جنوب می باشد.
شايان ذکر است مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پيرو تفاهم نامه منعقده بين فرهنگستان علوم کشورهای جهان سوم و وزارت آموزش عالی جمهوری اسلامی ايران در سال 1370 تاسيس گرديد و در حال حاضر جمهوری اسلامی ايران در فرهنگستان علوم جهان 15 عضو فعال دارد.
این دبیرخانه در برقراری تعاملات بين جامعه علمی جمهوری اسلامی ايران و فرهنگستان علوم جهان، نقش آفرینی خواهد کرد.