جایگاه علمی ایران در Scopus

داده ‏های مندرج در این گزارش در 21 آبان ماه 1397 به روز‏ر سانی شده است

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
رتبه 2017رتبه 2016رتبه 2015رتبه 2014رتبه 2013تعداد 2017تعداد 2016تعداد 2015تعداد 2014تعداد 2013
رتبه استنادی1718192022
مقالات کنفرانس313232282931333200272229913051
تولید علم در جهان16161716185539752117446364463542091
تولید علم در کشورهای اسلامی111115539752117446364463542091
کشورهای همکارآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و مالزیآمریکا، کانادا و مالزیآمریکا، مالزی و کاناداآمریکا، مالزی و کانادا
قلمروهای ‏پژوهشی برترمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و شیمیپزشکی، مهندسی و شیمیمهندسی، پزشکی و شیمی