جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی

داده ‏های مندرج در این گزارش در 21 آبان1397 به روز‏ر سانی شده است.

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
رتبه بندیتعداد دانشگاه 2018تعداد دانشگاه 2017تعداد دانشگاه 2016تعداد دانشگاه 2015تعداد دانشگاه 2014بهترین رتبه 2018بهترین رتبه 2017بهترین رتبه 2016بهترین رتبه 2015بهترین رتبه 2014
کیو. اس55222471-480 دانشگاه صنعتی شریف440-431 دانشگاه صنعتی شریف480-471 دانشگاه صنعتی شریف650-601 دانشگاه صنعتی شریف650-601 دانشگاه صنعتی شریف
لایدن2118141312179 دانشگاه تهران195 دانشگاه تهران228 دانشگاه تهران440 دانشگاه صنعتی اصفهان461 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تایمز1813821301-350 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل600-501 دانشگاه علم و صنعت500-401 دانشگاه علم و صنعت350-301 دانشگاه صنعتی شریف275-251 دانشگاه صنعتی شریف
شانگهای138221دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 300-201دانشگاه تهران 400-301