سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس

تاریخ برگزاری : ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ رویدادهای سال ۱۳۹۸