تاسوعای حسینی (تعطیل)

۱۸ شهریور ۱۳۹۸عاشورای حسینی (تعطیل)

۱۹ شهریور ۱۳۹۸


شهادت آیت الله مدنی به دست منافقان-روز تجلیل از اسرا و مفقودان

۲۰ شهریور ۱۳۹۸شهادت امام زین العابدین (ع)

۲۱ شهریور ۱۳۹۸روز شعر و ادب فارسی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸آغاز هفته دفاع مقدس

۳۱ شهریور ۱۳۹۸شهادت امام زین العابدین (ع) به روایتی

۰۳ مهر ۱۳۹۸


شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه (ع)

۰۵ مهر ۱۳۹۸


روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس

۰۷ مهر ۱۳۹۸


روز بزرگداشت مولوی

۰۸ مهر ۱۳۹۸