ماهنامه خبری تحلیلی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) - شماره ۲۲

دسته : ماهنامه ها
تعداد دانلود :۳۱۹
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۶


 

شماره بیست و دوم :: مهر ماه 1396 :: محرم 1439 :اکتبر 2017

مدیر مسئول دکتر محمد جواد دهقانی

سردبیر محمد خانی

 نظر شما :