ماهنامه خبری تحلیلی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) - شماره ۲۳

دسته : ماهنامه ها
تعداد دانلود :۳۹۶
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۰۸:۵۹


 

شماره بیست و سوم :: آبان ماه 1396 :: صفر 1439 نوامبر 2017

مدیر مسئول دکتر محمد جواد دهقانی

سردبیر محمد خانی

 نظر شما :