جایگاه علمی ایران در Scopus

داده ‏های مندرج در این گزارش در 20 اسفند ماه 1397 به روز‏رسانی شده است

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
رتبه 2018رتبه 2017رتبه 2016رتبه 2015رتبه 2014تعداد 2018تعداد 2017تعداد 2016تعداد 2015تعداد 2014
قلمروهای ‏پژوهشی برترمهندسی، پزشکی و علم موادمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و شیمیپزشکی، مهندسی و شیمی
کشورهای همکارآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و مالزیآمریکا، کانادا و مالزیآمریکا، مالزی و کانادا
تولید علم در کشورهای اسلامی111116041256056525224500944909
تولید علم در جهان16161617166041256056525224500944909
مقالات کنفرانس303132322830293540347829983658
رتبه استنادیمنتشر نشده است17181920