جایگاه علمی ایران در Scopus

داده ‏های مندرج در این گزارش در 4 شهریور 1398 به روز‏رسانی شده است


نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
رتبه 2018رتبه 2017رتبه 2016رتبه 2015رتبه 2014تعداد 2018تعداد 2017تعداد 2016تعداد 2015تعداد 2014
قلمروهای ‏پژوهشی برترمهندسی، پزشکی و علم موادمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی وشیمیمهندسی، پزشکی و شیمیپزشکی، مهندسی و شیمی
کشورهای همکارآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و مالزیآمریکا، مالزی و کانادا
تولید علم در کشورهای اسلامی111116013956059525774543645645
تولید علم در جهان16161617166013956059525774543645645
استنادات161719191942636158700268222319765380061
مقالات کنفرانس313132332833943587350830073668