جایگاه علمی ایران در Scopus

داده ‏های مندرج در این گزارش در 21 بهمن ماه 1397 به روز‏رسانی شده است

نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
رتبه 2018رتبه 2017رتبه 2016رتبه 2015رتبه 2014تعداد 2018تعداد 2017تعداد 2016تعداد 2015تعداد 2014
رتبه استنادیمنتشر نشده است17181920
مقالات کنفرانس303132322829623534347729973658
تولید علم در جهان16161617166032756064524374486344807
تولید علم در کشورهای اسلامی111116032756064524374486344807
کشورهای همکارآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و مالزیآمریکا، کانادا و مالزیآمریکا، مالزی و کانادا
قلمروهای ‏پژوهشی برترمهندسی، پزشکی و علم موادمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و شیمیپزشکی، مهندسی و شیمی