جایگاه علمی ایران در SCOPUS

داده ‏های مندرج در این گزارش در 15 شهریور 1399 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در Scopus 

دریافت گزارش جامع (PDF)


نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
رتبه 2019رتبه 2018رتبه 2017رتبه 2016رتبه 2015تعداد 2019تعداد 2018تعداد 2017تعداد 2016تعداد 2015
تولید علم در جهان15161616176494559820561485296945605
تولید علم در کشورهای اسلامی111116494559820561485296945605
استنادات151717191954671199145328687416013438738
مقالات کنفرانس313331313337013480365736263015
درصد مقالات کنفرانس
قلمروهای ‏پژوهشی برترمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و علم موادمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و شیمی
کشورهای همکارآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و مالزی