شماره تلفن ها


نمایش ۱۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
12دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084
13مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)071-36468417
14بررسی های استنادی (ارزیابی نشریات)مهناز حیدرپور071-36468017journals@isc.gov.ir
15امور مالینجمه عابدی071-36468423account@ricest.ac.ir071-36468423
16امور اداریآرمین ابریشمی اسکوئی071-36468431