شماره تلفن ها


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
بخش مربوطهفرد پاسخگوشماره تماسایمیلفاکس
5رتبه بندی دانشگاه هافضیلت محسنی071-36468379
6دبیرخانهکاظم بنیانی071-36468426071-36468227
12دفتر معاونت اداری مالیمریم فرمانی071-36467084
13مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)071-36468417
16امور اداریآرمین ابریشمی اسکوئی071-36468431
15امور مالینجمه عابدی071-36468423account@ricest.ac.ir071-36468423
9نمایه سازی نشریات عربیسهیلا بزرگی071-36468101arabic_journals@isc.gov.ir
2ثبت همایش ها - ارسال و بارگذاری مقالات همایش های برگزار شدهزهرا حقیقی- الهه ابراهیمی- نگار راضی071-36468278 071-36468369conferences@isc.gov.ir071-36898370
8نمایه سازی نشریات لاتینفاطمه زارع071-36468101englishjournals@isc.gov.ir
1دفتر ریاستمحبوبه کامیاب07136468350-51info@isc.gov.ir071-36468352