جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی


نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
رتبه بندیتعداد دانشگاه 2020تعداد دانشگاه 2019تعداد دانشگاه 2018تعداد دانشگاه 2017تعداد دانشگاه 2016تعداد دانشگاه 2015تعداد دانشگاه 2014بهترین رتبه 2020بهترین رتبه 2019بهترین رتبه 2018بهترین رتبه 2017
کیو. اس6655222دانشگاه صنعتی شریف407دانشگاه صنعتی شریف432471-480 دانشگاه صنعتی شریف440-431 دانشگاه صنعتی شریف
لایدن-262318141312-156 دانشگاه تهران179 دانشگاه تهران195 دانشگاه تهران
تایمز40291813821351-400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل351-400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل301-350 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل600-501 دانشگاه علم و صنعت
شانگهای-13138221-دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301