جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی

داده ‏های مندرج در این گزارش در شهریور ماه 1399 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در رتبه بندی‌های بین المللی

دریافت گزارش جامع (PDF)


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
رتبه بندی202120202019201820172016بهترین رتبه 2021بهترین رتبه 2020بهترین رتبه 2019بهترین رتبه 2018بهترین رتبه 2017بهترین رتبه 2016
QS566552دانشگاه صنعتی شریف 409دانشگاه صنعتی شریف 407دانشگاه صنعتی شریف 432دانشگاه صنعتی شریف 471-480دانشگاه صنعتی شریف 440-431دانشگاه صنعتی شریف 480-471
Leiden-3626231814-دانشگاه تهران 140دانشگاه تهران 156دانشگاه تهران 179دانشگاه تهران 195دانشگاه تهران 228
Times-402918138-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 351-400دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 301-350دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف 501-600دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف 500-401
Shanghai--131382--دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301
ISC--4324----دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران 451-500دانشگاه تهران 401-500--