جایگاه علمی دانشگاه های کشور در رتبه بندی های بین المللی

داده ‏های مندرج در این گزارش در اسفند ماه 1398 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در رتبه بندی‌های بین المللی

دریافت گزارش جامع (PDF)


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
رتبه بندیتعداد دانشگاه 2020تعداد دانشگاه 2019تعداد دانشگاه 2018تعداد دانشگاه 2017تعداد دانشگاه 2016بهترین رتبه 2020بهترین رتبه 2019بهترین رتبه 2018بهترین رتبه 2017بهترین رتبه 2016
QS66552دانشگاه صنعتی شریف 407دانشگاه صنعتی شریف 432471-480 دانشگاه صنعتی شریف440-431 دانشگاه صنعتی شریف480-471 دانشگاه صنعتی شریف
Leiden-26231814-دانشگاه تهران 156دانشگاه تهران 179دانشگاه تهران 195دانشگاه تهران 228
Times402918138351-400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل351-400 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل301-350 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلدانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف 501-600دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف 500-401
Shanghai-131382-دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301دانشگاه تهران 400-301
ISC-4324---دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران 451-500دانشگاه تهران 401-500--