جایگاه علمی ایران در SCOPUS (فروردین ۹۹)

داده ‏های مندرج در این گزارش در 20 فروردین 1399 به روز‏رسانی شده است.

آرشیو جایگاه علمی ایران در Scopus 

دریافت گزارش جامع (PDF)


نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
رتبه 2019رتبه 2018رتبه 2017رتبه 2016رتبه 2015تعداد 2019تعداد 2018تعداد 2017تعداد 2016تعداد 2015
15161616176484659948561175288445527
111116484659913561065287245527
منتشر نشده است16171919منتشر نشده است42636158700268222319765
393131313328813432364736083015
مهندسی، پزشکی و علم موادمهندسی، پزشکی و علم موادمهندسی، پزشکی و فیزیک و نجوممهندسی، پزشکی و شیمیمهندسی، پزشکی و شیمی
آمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و انگلستانآمریکا، کانادا و مالزیآمریکا، کانادا و مالزی