تصویب برنامه کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه های دیجیتالی

۱۷ بهمن ۱۳۹۱ | ۰۲:۳۰ کد : ۷۱۵ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۵۲۲
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی ISC، دکتر جعفر مهراد سرپرست کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: دیروز یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۱ به دعوت معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برنامه کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه های دیجیتالی را در شورای عالی برنامه ریزی ارائه کرد.
تصویب برنامه کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه های دیجیتالی

بر اساس گزارش اداره روابط عمومی و همکاری های علمی بین المللی ISC، دکتر جعفر مهراد سرپرست کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: دیروز یکشنبه مورخ 15 بهمن ماه 1391 به دعوت معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برنامه کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه های دیجیتالی را در شورای عالی برنامه ریزی ارائه کرد.
وی گفت: این برنامه که بیش از این در کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی و سپس در گروه برنامه ریزی علوم اجتماعی به تصویب رسیده بود، در جلسه شورای عالی برنامه ریزی با انجام اصلاحات مختصر، به اتفاق آرا تصویب و مقرر شد پس از انجام اصلاحات، مشخصات کلی و سرفصل درس های گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتالی توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری امضا و جهت اجرا به دانشگاه ها ابلاغ گردد.
دکتر مهراد خاطرنشان کرد: در اصل، گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال را دانشگاه امام رضا (ع) درخواست کرده، اما در جلسه کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی، تعدادی از دانشگاه های بزرگ کشور نیز علاقه مندی خود را جهت اجرای این برنامه ابراز کردند.
به گفته دکتر مهراد، درس های پایه 18 واحد، درس های اختصاصی 18 واحد و درس های اختیاری 4 واحد به شرح زیر می باشد:
درس های پایه شامل: مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابخانه ها و جامعه اطلاعاتی، آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی، روش تحقیق و سمینار تحقیق هرکدام به تعداد 2 واحد می باشد.
درس های تخصصی مشتمل است بر: دروس اشتراک منابع در محیط دیجیتال، سازماندهی منابع دیجیتال، معماری کتابخانه های دیجیتال، نظام مدیریت محتوا و پایان نامه که واحدهای هریک از درس های تخصصی به ارزش 2 واحد و پایان نامه به ارزش 6 واحد می باشد.
درس های اختیاری مرکب است از: حفاظت منابع دیجیتال، خدمات کتابخانه های دیجیتال ، تحلیل و طراحی سیستم های اطلاعاتی، وب معنایی و رفتار اطلاعاتی در محیط دیجیتال که تعداد واحدهای هریک از این درس ها 2 واحد می باشد.
تغییراتی که شورای عالی برنامه ریزی در برنامه حاضر ایجاد نمود، حذف درس روش تحقیق است که ظاهرا طبق مصوبات، درس روش تحقیق به خاطر افزایش تعداد واحدهای پایان نامه از 4 به 6 واحد، از دوره های ارشد حذف شده است و از این رو مقرر شد درس سمینار به دو سمینار (1) و (2) هرکدام به ارزش 2 واحد تغییر یابد و یک درس نیز به ارزش 2 واحد بر جمع درس های اختیاری اضافه شود و بدین ترتیب دانشجویان این دوره به جای انتخاب 4 واحد از بین درس های اختیاری، به انتخاب 3 درس به ارزش 6 واحد اقدام خواهند نمود.
سرپرست کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی افزود: در این دوره 2 درس جبرانی با عناوین مجموعه سازی و سازماندهی منابع هر کدام به ارزش دو واحد در نظر گرفته شده است.
دکتر مهراد در پایان توجه دانشجویان و استادان محترم این رشته را به این نکته جلب کرد که جامعه علمی در این حوزه خواستار تغییرات بنیادی در محتوای دروس بوده و نظرات این جامعه برای کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی ارزشمند است و دیدگاه این دوستان به طوری که در گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال مشاهده می شود بطورکلی منظور گردیده است و شاید نخستین بار است که در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، تعدای دروس با ماهیت فنی مهندسی ارائه می شود که این واقعیت ناشی از تحولات عظیمی است که در سال های اخیر رشته ما را دستخوش تغییرات شگرفی نموده و کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی خود را موظف به تدوین برنامه هایی می داند که منعکس کننده تحولات و تغییرات حاصل در سطح جهانی در این رشته می باشد.
 


نظر شما :