رتبه دانشگاه های ایرانی در ۳۰ رشته/ پزشکی و محیط زیست در میان ۴۰۰ رتبه برتر

۱۲ اسفند ۱۳۹۲ | ۰۲:۳۰ کد : ۷۸۶ اخبار آرشیوی
تعداد بازدید:۱۱۰۷
بر اساس گزارش اداره روابط عمومی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، دکتر مهراد رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) گفت: نظام رتبه بندی QS یکی از نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. رتبه بندی سال ۲۰۱۴ میلادی که در ۳۰ رشته موضوعی صورت گرفته بر اساس ارزیابی ۳۰۰۲ دانشگاه انجام شده است.
رتبه دانشگاه های ایرانی در ۳۰ رشته/ پزشکی و محیط زیست در میان ۴۰۰ رتبه برتر

بر اساس گزارش اداره روابط عمومی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، دکتر مهراد رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) گفت: نظام رتبه بندی QS یکی از نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های جهان را رتبه بندی می کند. رتبه بندی سال 2014 میلادی که در 30 رشته موضوعی صورت گرفته بر اساس ارزیابی 3002 دانشگاه انجام شده است.

وی اظهار کرد: این نکته حائز اهمیت است بدانیم که QS نتیجه رتبه بندی 200 دانشگاه ممتاز را در دستور کار قرار دارد. رتبه های بعد از 200 در حالیکه در این نظام رتبه بندی قابل دریافت و قابل مشاهده است، اما در هر حال جزء 200 دانشگاه ممتاز محسوب نمی شوند.

مهراد ادامه داد: رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته موضوعی پزشکی در دامنه ای بین 400-301 قرار دارد که نشان دهنده بهترین وضعیت موجود در ارتباط با کل دانشگاه های کشور در این نظام رتبه بندی است. سایر دانشگاه های کشور در رشته هایی که رتبه آن ها گزارش می شود بعد از رتبه 400 قرار دارند.

وی توضیح داد: به اعتقادم گرچه انتظارات جامعه آن است که رتبه دانشگاه ها به طور کلی و رتبه رشته های موضوعی به طور اخص در رده های بالاتر و برتر از سایر دانشگاه های جهان قرار گرفته و عملکرد بهتری از خود نشان دهند، ولی باید توجه داشت که نقش آفرینی در شرایط تحریم و در جمع 3002 دانشگاهی که مورد ارزیابی قرار گرفته است، و با تخصیص نامناسب بودجه به دانشگاه های کشور و کهنگی و فرسودگی آزمایشگاه ها وضعیت را برای حضور در رتبه های بالای جهانی دشوارتر می سازد.

این مقام آگاه در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها گفت: دانشگاه های ایران در این زمینه نسبتا موفق عمل کرده اند. عملکرد کلی دانشگاه های کشور در رتبه بندی سال 2004 میلادی برحسب رشته های موضوعی بهترین عملکرد تاریخ دانشگاه های کشور محسوب می شود.
سرپرست ISC ابراز داشت: دانشگاه تهران در رشته فلسفه و دانشگاه آزاد اسلامی ایران در رشته زبان و ادبیات انگلیسی رتبه اول کشوری را در بین تمام دانشگاه های کشور به خود اختصاص داده اند.

وی خاطر نشان کرد: در رشته مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان و اصفهان به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کرده اند.

مهراد عنوان کرد: در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم در بین دانشگاه های کشور قرار دارند.

وی همچنین گفت: در علوم زمین و دریا دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی تهران رتبه های اول و دوم کشوری را در اختیار دارند.

دکتر مهراد گفت: در رشته ریاضی رتبه های اول تا سوم به دانشگاه های صنعتی شریف، تهران و صنعتی امیرکبیر تعلق دارد.

وی ادامه داد: دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر در رشته های مهندسی مکانیک و هوا فضا به ترتیب موفق به کسب رتبه های اول تا پنجم کشوری شده اند.

مهراد خاطر نشان کرد: در رشته محیط زیست (علوم محیطی) رتبه دانشگاه تهران در دامنه ای بین 400-301 قرار دارد و بعد از دانشگاه تهران، دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی گلپایگان، و علم وصنعت ایران به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: در رشته فیزیک و نجوم دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، علوم و فنون کاربردی، صنعتی اصفهان، و صنعتی امیرکبیر به ترتیب در جایگاه اول تا پنجم کشوری نشسته اند.

سرپرست ISC گفت: رتبه های اول تا چهارم در رشته آمار و تحقیق در عملیات به ترتیب به دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، و صنعتی اصفهان تعلق دارد.

رییس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری اضهار داشت: رتبه کشوری در رشته حقوق در بین تمام دانشگاه های ایران به دانشگاه تربیت مدرس تعلق دارد.

وی عنوان کرد: دانشگاه های برتر کشور در رشته مهندسی شیمی شامل تهران، صنعتی شریف، صنعتی گلپایگان، فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز است.

مهراد گفت: در علوم کشاورزی و جنگل رتبه های اول تا چهارم در اختیار دانشگاه های علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان است.

وی افزود: دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، صنعتی امیرکبیر، شیراز و صنعتی اصفهان رتبه های اول تا پنجم را در مهندسی عمران و سازه به خود اختصاص دادهاند.

دکتر جعفر مهراد گفت: در زیست شناسی علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران، صنعتی شریف، شیراز و صنعتی اصفهان در جایگاه اول تا پنجم کشوری نشسته اند.

وی عنوان کرد: رتبه های اول تا پنجم، در رشته شیمی به دانشگاه تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، علم و صنعت ایران، و دانشگاه کاشان تعلق دارد.

مهراد اعلام کرد: در علم مواد به ترتیب دانشگاه های تهران، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران، صنعتی اصفهان و صنعتی امیرکبیر برترین دانشگاه های کشور محسوب می شوند.

وی اظهار داشت: و بالاخره در ارتباطات و مطالعات رسانه ها دانشگاه های تهران، آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، تبریز و پیام نور از سایر دانشگاه ها برتر می باشند.

مهراد در پایان چنان عنوان کرد: رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل، حسابداری، جغرافیا، روانشناسی، داروسازی، تاریخ، اقتصاد و جامعه شناسی فاقد رتبه اند.


نظر شما :