زمینه های تدریس

  • زبانشناسی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
  • مترجمی زبان انگلیسی (مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
  • آموزش زبان انگلیسی (مقطع کارشناسی)
  • زبانشناسی رایانشی (مقطع کارشناسی ارشد)
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۸