موضوعات تدریس تخصصی

دروس کارشناسی ارشد (دانشگاه شیراز و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری)

  • زبان شناسی رایانشی
  • شبکه های کامپیوتری

  • امنیت شبکه های کامپیوتری

  • برنامه نویسی

دروس کارشناسی (دانشگاه صنعتی شیراز)

  • مهندسی اینترنت
  • شبکه های کامپیوتری
  • برنامه نویسی
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۳۳