اجلاس دبیران کل کمیسیون های ملی آیسسکو ۲۰۱۸

ارتقای شبکه ی علمی کشورهای اسلامی و کیفیت پژوهش در کشورهای عضو آیسسکو

(شیراز، جمهوری اسلامی ایران، 20 و 21 آبان 1397)

 


آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۴۴۵