برخی مقالات در مجلات معتبر

لیست مقالات

 

۱. فریده عصاره , عبدالحسین فرج پهلو , منصوره صراطی،بررسی تأثیر نزدیکی جغرافیایی بر هم‌‌انتشاری دانشگاه و صنعت در ایران با استفاده از مدل گرانشی نیوتون.،تعامل انسان و اطلاعات،شماره صفحات ۵۵-۶۵،مهر ۱۳۹۵.

۲. منصوره صراطی و مرضیه گلتاجی،بررسی تولیدات علمی دندانپزشکی با استفاده از پایگاه Web of science در سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹،مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،مرداد ۱۳۹۰.

۳. مرضیه گلتاجی , منصوره صراطی , مریم جهانگیری،مقالات پراستناد کشورهای جهان اسلام در پایگاه شاخص¬های اساسی علم(ESI)،مجله علمی پژوهشی تولید علم،شهریور ۱۳۹۰.

۴. منصوره صراطی شیرازی،بررسی مقایسه ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماریهای کودکان،فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،خرداد ۱۳۸۷.

۵. منصوره صراطی , فریده عصاره , عبدالحسین فرج پهلو،بررسی ارتباط میان هم انتشاری دانشگاه - صنعت و تجاری سازی دانش دانشگاهی در قالب اسپین‌آف در ایران،پژوهشنامه علم سنجی،تیر ۱۳۹۶.

۶. زاهد بیگدلی و منصوره صراطی،تحلیل پیوند علم و فناورى با مطالعه استنادى پروانه هاى ثبت اختراع ایرانى در طول سال هاى ۲۰۰۹- ۲۰۱۳.،فصلنامه مطالعات ملى کتابدارى و سازماندهى اطلاعات،تیر ۱۳۹۴.

۷. فریده عصاره , منصوره صراطی , روح الله خادمی،ررسی شبکه هم تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه¬ داروشناسی و داروسازی در پایگاه وب آو ساینس در طول سال¬های۲۰۱۲-۲۰۰۰.،مجله مدیریت سلامت،تیر ۱۳۹۳.

۸. منصوره صراطی و مرضیه گلتاجی،وضعیت وب سایت های بیمارستان های برتر کشورهای جهان: یک مطالعه وب سنجی،فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات،تیر ۱۳۹۲.

۹. منصوره صراطی شیرازی،رتبه بندی دانشگاه ها و صنایع ایران بر اساس شاخص هم¬انتشاری در نشریات فارسی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)،نشریه صنعت و دانشگاه،شماره صفحات ۸۸-۹۹،اردیبهشت ۹۷.

۱۰. مرضیه گلتاجی و منصوره صراطی،The Situation of Top Research Centers' Websites in the Islamic World Countries: A Webometric Study،International Journal of Information Science and Managemen(IJISM)،۲۰۱۲.

11. مرتضی کوکبی , غلام حیدری , منصوره صراطی، مقایسه کتابشناختی بروندادهای انتشاراتی حوزه های مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش؛ با تاکید بر سهم علم اطلاعات و دانش شناسی در هر یک از این حوزه ها،پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،دی ۱۳۹۳.

12. زهره زاهدی , منصوره صراطی , لیلا دهقانی مقدم، تحلیل وب سنجی مجلات علوم پزشکی پایگاه ISI توسط سه موتور جستجوی یاهو، آلتاویستا و آل د وب، فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، آذر ۱۳۸۹.

13. ف صدوقی , علی ولی نژاد , منصوره صراطی , روح الله خادمی برون سازمانی,Social Network Analysis of Iranian Researchers on Medical Parasitology: A Co-authorship survey during ۱۹۷۲-۲۰۱۳.,Iranian Journal of Parasitology,2016.

14. فریده عصاره , روح الله خادمd , منصوره صراطی , منصور کوهی رستمی,Co-authorship Network Structure Analysis of Iranian Researchers’ scientific outputs from ۱۹۹۱ to ۲۰۱۳ according to the Social Science Citation Index,Collnet Journal of Scientometrics and Information Managem,2014.

 

 

 

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۳۳۱