برخی مقالات در کنفرانس های معتبر

لیست مقالات

 

1. زهره زاهدی , منصوره صراطی ,An Investigation of Citations Pattern to Iranian's English OA Journals Using Google Scholar & ISI: Do They Differ. ,۷th International Conference on Webometrics, Informetric ,Istanbul, Turkey ,september 2011.

2. عصاره فریده , مهری شهبازی , منصوره صراطی ,VISUALIZATION AND ANALYSIS OF CO-AUTHORSHIP NETWORK OF RESEARCHERS’ SCIENTIFIC OUTPUTS IN RESEARCH POLICY FROM ۲۰۰۰ TO ۲۰۱۴ ,۱۱th International Conference on Webometrics, Informetric ,November 2015.

3. منصوره صراطی , زهره زاهدی ,Hirsch-index for Middle East Countries based on Essential Science Indicators data ,۱۳th International Scientometrics and Informetrics Confere ,Durban-DUT, South Africa ,July 2011.

 

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۲۹