مطالب مرتبط با کلید واژه " گروه پژوهشی بررسی های استنادی "


گروه پژوهشی بررسی های استنادی (ارزیابی نشریات)

مدیر گروه:  یکی از مأموریت­های اصلی این گروه شناسایی و ارزیابی نشریات معتبر علمی در سطح ایران، کشورهای اسلامی و دیگر کشورهای جهان می­باشد. با توجه به تنوع جغرافیایی و زبانی کشورهای هدف و همچنین تفاوت سطح علمی در بین کشورهای ...